قیمت منصفانه

تنوع قیمت، انواع تخفیف های مناسبتی و قیمت های ارزان تر نسبت به سایر سرویس دهنده ها.

بروز رسانی

بروز رسانی توابع و سرویس ها، مدیریت درخواست های مشتریان و الویت دادن به درخواست های آنها.

تنوع در خدمات

یکی از ویژگی های بارز در وب سرویس سیر تا پیاز بورسی تنوع در توابع و خدمات سرویس ها است.

یکپارچگی سرویس ها

در سیر تا پیاز بورسی خدمات سرویس دهی مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل سایر حوزه ها نمی باشد.

وب سرویس بورس

اطلاعات شاخص بورس و فرابورس را در روزهای کاری گذشته و همچنین در آخرین روز معاملاتی مشاهده کنید، این تابع به نحوی طراحی شده تا کلیه نیازهای برنامه نویسان به اطلاعات مربوط به شاخص بورس و فرابورس را پاسخ دهد.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

برای دریافت اطلاعاتی چون نام شرکت، نام نماد، نام گروه و کد نمونه شرکت می توانید از این تابع استفاده کنید.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

برای دریافت اطلاعات معاملاتی یک روز خاص می توانید از این تابع استفاده کنید، این تابع اطلاعات معاملاتی کلیه شرکت ها را در اختیار شما قرار می دهد.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

برای دریافت اطلاعات معاملاتی یک روز خاص یا یک دوره خاص می توانید از این تابع استفاده کنید، این تابع اطلاعات معاملاتی یک شرکت را در اختیار شما قرار می دهد.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

برای اینکه متوجه شوید آیا در یک روز خاص معاملاتی صورت گرفته است یا خیر می توانید از این تابع استفاده کنید.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

وب سرویس ارز

برای دریافت لیست ارزهای موجود در پایگاه داده از این تابع استفاده کنید، در صورت نیاز و عدم وجود یک ارز خاص در لیست، به ما اطلاع دهید.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

برای دریافت اطلاعات معاملاتی یک روز خاص می توانید از این تابع استفاده کنید، این تابع اطلاعات معاملاتی کلیه ارزها را در آن روز معاملاتی در اختیار شما قرار می دهد.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

برای دریافت اطلاعات معاملاتی یک روز خاص یا یک دوره خاص می توانید از این تابع استفاده کنید، این تابع اطلاعات معاملاتی یک ارز را در اختیار شما قرار می دهد.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع

وب سرویس خبر

در این تابع شما قادر خواهید بود درخواستهای خود را مبتنی بر روز خاص یا منبع خاص اعمال کنید و نتایج حاصل را بر اساس فیلتر ورودی مشاهده کنید.

راهنمای خروجی تابع راهنمای ورودی تابع