نمایش خبر

طی روز‌های اخیر شاهد خروج نقدینگی از سهام بودیم و این میزان در روز یکشنبه بسیار چشمگیر بوده و خروج بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام را نشان می‌دهد.

بورس نیوز:  ورود و خروج نقدینگی در روز‌های اخیر شاهد خروج نقدینگی از سهام بودیم و این میزان در روز یکشنبه بسیار چشمگیر بوده و خروج بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام را نشان می‌دهد. همچنین به نظر می‌رسد ارزش معاملات روند کاهشی داشته و این دو عامل در کنار هم باعث می‌شوند تا با دقت بیشتری معاملات هفته آتی را مدنظر قرار دهیم. الیوت شاخص پس از شکست کانال رگرسیون به سمت پایین با محدوده حمایتی (۱۵۰۰۰۰۰-۱۵۲۵۰۰۰) واحد برخورد کرده و مجددا به سمت بالا بازگشته است. همچنین کراس صعودی در اندیکاتور استوکاستیک اتفاق افتاده که می‌تواند نشانه‌ای برای تشکیل یک ریزموج صعودی باشد. تحلیل زمانی و قیمتی مطابق با تحلیل انجام‌شده، شاخص پس دستیابی به محدوده (۱۶۸۰۰۰۰-۱۷۱۰۰۰۰) واحد و پر شدن ظرف زمان اصلاح خود را آغاز نموده و در قالب این اصلاح کانال رگرسیون رسم شده به سمت پایین شکسته شده است، ولی هنوز از نظر میزان اصلاح و زمان سپری شده در موج اصلاحی تناسبی بین موج صعودی و موج اصلاحی وجود ندارد. فلذا انتظار نزول بیشتر شاخص در میان مدت منطقی است. پیوت‌ها شاخص در قالب اصلاح انجام‌شده به محدوده R۲ سالیانه بازگشته است و به نظر می‌رسد ریز موج صعودی در واکنش به برخورد شاخص با این محدوده در حال تشکیل است. ایچیموکو در تایم فریم هفتگی شاخص پس از شکست ابر کومو، به سمت بالا حرکت کرده و پس از برخورد با محدوده مقاومتی (۱۶۰۰۰۰۰-۱۶۶۰۰۰۰) واحد واکنش اصلاحی داشته است. قیمت در هفته گذشته با تنکنسن در محدوده ۱۵۳۸۰۰۰ واحد برخورد کرده و با توجه به سایه پایینی تشکیل شده در کندل هفتگی مشخص است که نسبت به آن واکنش مثبت داشته است. کیجنسن نیز در محدوده ۱۴۶۷۰۰۰ واحد به‌صورت فلت درآمده و می‌تواند به عنوان حمایت بعدی برای شاخص در نظر گرفته شود.. نکته قابل‌توجه دیگر، تشکیل یک ابر کوچک نزولی در محدوده ۱۴۰۰۰۰۰ واحد است که قابلیت کشیدن شاخص به سمت خود را خواهد داشت. در تایم فریم روزانه شاخص به سمت ابر کومو درحرکت بوده و کراس نزولی کیجنسن و تنکنسن نیز اتفاق افتاده است. پرایس‌اکشن و RSI شاخص پس از گذر از محدوده (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد و برخورد با سقف کانال صعودی مجدد به سمت این محدوده بازگشته است واکنش شاخص نسبت به این محدوده بسیار مهم می‌باشد. در صورت شکل‌گیری حمایت از شاخص در این محدوده انتظار حرکت مجدد به سمت سقف قبلی را خواهیم داشت و از جانب دیگر و با شکست این محدوده، حمایت بعدی شاخص در محدوده (۱۳۸۵۰۰۰-۱۴۲۵۰۰۰) واحد قرار دارد. در تایم فریم روزانه نیز کانال رسم شده بر روی اندیکاتور RSI به سمت پایین شکسته شده و محدوده‌های حمایتی بعدی شاخص در (۱۵۰۰۰۰۰-۱۵۱۵۰۰۰) و (۱۴۶۰۰۰۰-۱۴۷۵۰۰۰) واحد قرار دارند. جمع‌بندی: شاخص در قالب اصلاح صورت گرفته به محدوده (۱۵۵۰۰۰۰-۱۶۰۰۰۰۰) واحد رسیده و واکنش شاخص نسبت به این محدوده بسیار مهم و حیاتی بوده و در صورت شکست این محدوده به سمت پایین و تثبیت زیر آن، انتظار حرکت شاخص به سمت محدوده حمایتی (۱۵۱۵۰۰۰-۱۵۰۰۰۰۰) واحد به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت و محدوده حمایتی (۱۳۸۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰) واحد به‌عنوان حمایت بلندمدت را در طی هفته‌های آتی خواهیم داشت. از جانب دیگر و با توجه به شرایط اشباع فروش در بسیاری از اندیکاتورها، احتمال تشکیل یک ریزموج صعودی با هدف ۱۵۹۰۰۰۰ واحد بالا بوده و در صورت تثبیت بالای این محدوده نیز، شاخص توانایی صعود تا سقف قبلی در محدوده ۱۷۰۰۰۰۰ واحد را خواهد داشت. سید محمدعلی خضری 

منبع : بورس نیوز
تاریخ دریافت خبر : پنج شنبه, 13 بهمن 1401