نمایش خبر

شرکت فولاد هرمزگان جنوب در دی‌ماه یکی از بهترین ماه‌های خود را در ۲ سال اخیر سپری کرده است و عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشته است. این شرکت در دی‌ماه سال جاری در مقایسه با آذرماه ۵۲ درصد افزایش درآمد داشته است.

بورس نیوز: شرکت فولاد هرمزگان جنوب در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در دی‌ماه سال جاری از فروش محصولات «اسلب، بریکت و آهک» شناسایی کرد برابر با مبلغ ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، "هرمز" از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه سال جاری نیز میزان درآمد تجمیعی این شرکت فولادی بالغ‌بر ۱۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رسید. "هرمز" میزان درآمد عملیاتی که در دی‌ماه سال جاری از فروش محصولات خود به دست آورد مربوط به حضور این شرکت در بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین میزان درآمدی که فولاد هرمزگان جنوب در این دوره ماهانه شناسایی کرد متعلق به بازار خارج از کشور بود که ۵۴ درصد از درآمد دی‌ماه را در برگرفته بود. درآمد صادراتی که فولاد هرمزگان جنوب در دهمین ماه از سال جاری به ثبت رساند برابر با یک هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان بود، هرمز برای هشتمین ماه متوالی در بازار صادراتی حضور خود را به ثبت رساند. روند درآمدزایی " هرمز " شرکت فولاد هرمزگان جنوب میزان درآمد عملیاتی که در دی‌ماه سال جاری از فروش محصولات خود به ثبت رساند با افزایش ۵۲ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته همراه بود؛ درآمد عملیاتی این شرکت فولادی در بازار خارجی با رشد ۲۴۹ درصدی در مقایسه با آذرماه که ۳۷۳ میلیارد تومان به ثبت رسیده بود، مواجه شد. شرکت فولاد هرمزگان جنوب در دی‌ماه یکی از بهترین ماه‌های خود را در ۲ سال اخیر سپری کرده است و عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشته است. این شرکت در دی‌ماه سال جاری در مقایسه با آذرماه ۵۲ درصد افزایش درآمد داشته است. همان‌گونه که گفته شد هرمز در دی‌ماه میزان فروشی که از بازار صادراتی در کارنامه مالی خود شناسایی کرد برابر با یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود، این شرکت فولادی در دی‌ماه سال گذشته میزان درآمدی را در این بازار کسب نکرده بود و این موضوع نکته قابل‌توجهی از درآمدزایی این شرکت است. فولاد هرمزگان مقدار تولید خود را در این دوره ماهانه برابر با ۲۲۱ هزارتن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا پایان دی‌ماه نیز بیشتر از ۲ میلیون هزارتن محصول تولید کرد، بیشترین مقدار تولید هرمز در ۱۰ ماه گذشته متعلق به آهن اسفنجی و اسلب بود. تفکیک درآمدزایی " هرمز " " هرمز " در پایان دی‌ماه سال جاری بالغ‌بر ۱۹۵ هزارتن از محصولات خود را در بازار داخل و خارج از کشور به فروش رساند که حجم عمده‌ای از این مقدار فروش متعلق به فروش محصول «اسلب» در بازار صادراتی با ۱۱۱ هزارتن بود، فولاد هرمزگان جنوب در ۱۰ ماه سپری‌شده از سال مالی موفق به فروش یک میلیون و ۱۸۰ هزارتن از محصولات خود شد. عنوان پرفروش‌ترین محصول فولاد هرمزگان جنوب را در دی‌ماه محصول «اسلب (بازار خارجی)» با یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یدک می‌کشد، میزان درآمدی که از فروش این محصول در دهمین ماه از سال جاری به ثبت رسید ۵۴ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد، نرخ فروش این محصول با افت ۳ درصدی به مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درازای هر تن رسید. دیگر محصولات به فروش رسیده فولاد هرمزگان جنوب در دی‌ماه در بازار داخل کشور به ترتیب عبارت‌اند از اسلب، بریکت و آهک، بیشترین محصول فروخته‌شده در بازار داخلی مربوط به اسلب است که نرخ فروش این محصول در بازار داخلی کشور ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان درازای هر تن مورد معامله قرار گرفت. شرکت فولاد هرمزگان جنوب در دی‌ماه یکی از بهترین گزارشات ماهانه خود را رقم زد و عملکرد فوق‌العاده‌ای ثبت کرد. پایان مطلب

منبع : بورس نیوز
تاریخ دریافت خبر : چهار شنبه, 12 بهمن 1401