نمایش خبر

سازمان بورس در راستای افزایش نظارت عمومی بر بازار، بورس ها را ملزم به افشای اطلاعات تخصیص سهام در عرضه های اولیه به سرمایه گذاران واجد شرایط کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان بورس اعلام کرد: در راستای افزایش نظارت عمومی بر بازار، بورس ها ملزم شدند در عرضه های اولیه ای که به سرمایه گذاران واجد شرایط تخصیص داده می شود، اطلاعات مربوطه را افشا کنند. به همین علت، فرابورس اسامی صندوق هایی را که در سه عرضه اولیه اخیر مشارکت داشتند به همراه تعداد و میانگین قیمت منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اسامی سرمایه گذاران واجد شرایط در عرضه اولیه سهام شرکت صنایع فروآلیاژ ایران، پنبه و دانه های روغنی خراسان و سرمایه گذاری مسکن جنوب به همراه تعداد و میانگین موزون قیمت سهام خریداری شده در سایت فرابورس منتشر شده است. تلگرام اصلی بورس پرس : 

منبع : بورس پرس
تاریخ دریافت خبر : چهار شنبه, 12 بهمن 1401