نمایش خبر

محصولاتی که در بازار صادراتی به فروش رسید شامل محصولات آشیانه‌ای، محصولات رشته‌ای و محصولات خاص می‌شود.

بورس نیوز: شرکت زر ماکارون در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی ماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی خود را فروش محصولات در داخل کشور و خارج از کشور شناسایی کرد، "غزر" میزان درآمدی که از فروش محصولات در این دوره به دست آورد بالغ‌بر ۳۸۵ میلیارد تومان بود. زر ماکارون در این ۱۰ ماه گذشته ۳ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان فروش داخلی داشت و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان درآمدزایی برابر با یک هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان بود که ۱۰۱ درصد افزایش یافته است. میزان سرمایه اعلام شده از سوی این شرکت غذایی در ۱۰ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون برابر با ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که غزر در دی ماه از فروش محصولات به دست آورد نسبت به میانگین درآمدی در ۹ ماه گذشته ۹ درصد افزایش را تجربه کرد. روند درآمدزایی " غزر " "غزر" در پایان دی ماه سال جاری درآمد ماهانه‌ای که از فروش محصولات در کارنامه مالی خود به اطلاع سهامداران رساند نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰۹ درصدی را مشاهده کرد و در مقایسه با آذر ماه نیز کمی کاهش درآمد عملیاتی را تجربه کرد. این شرکت در دی ماه ۹ درصد افزایش درآمد نسبت به میانگین ۹ ماه گذشته‌ی سال جاری را تجربه کرد. همان طور که گفته شد "غزر" درآمد تجمیعی که در ۱۰ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند برابر با مبلغ ۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان است که در این دوره رشد ۸۳ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد، همچنین این مبلغ به‌دست‌آمده ۱۵۵ درصد از میزان درآمد تجمیعی این شرکت در ۱۲ ماهه سال مالی گذشته را پوشش داده است. "غزر" در دی ماه از بازار صادراتی ۴ میلیارد تومان درآمدکسب کرد؛ همان‌گونه که گفته شد زر ماکارون از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه از فروش محصولات در بازار صادراتی ۱۸۵ میلیارد تومان درآمدزایی داشت، محصولاتی که در این بازار مورد تقاضا قرار گرفتند شامل محصولات آشیانه‌ای، محصولات رشته‌ای و محصولات خاص می‌شود. شرکت زر ماکارون در دی ماه سال جاری مقدار فروش محصولات خود را ۱۳ هزار و ۶۱ تن به اطلاع سهامداران رساند، همچنین مقدار تولیدی این شرکت در دی ماه ۱۲ هزار ۸۸۸ تن اعلام شد. تفکیک درآمدزایی " غزر " بیشترین درآمدزایی که شرکت زر ماکارون در دی ماه سال جاری به ثبت رساند مربوط به «ماکارونی رشته ای» با ۲۱۱ میلیارد تومان بود که در مقایسه با آذر ماه شاهد افزایش یک میلیارد تومانی بود، میزان درآمد حاصل‌شده از فروش این محصول در دی ماه دربرگیرنده‌ی ۵۵ درصد از درآمد ماهانه "غزر" بود. مابقی درآمد‌هایی که زر ماکارون از فروش دیگر محصولات خود شناسایی کرد برابر با ۱۷۴ میلیارد تومان بود." غزر " در این دوره ماهانه درامد عملیاتی خود نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان حفظ کرد و عملکرد مناسبی از خود برجای گذاشت. پایان مطلب

منبع : بورس نیوز
تاریخ دریافت خبر : دو شنبه, 10 بهمن 1401