نمایش خبر

تسهیلات اعطایی به ثبت رسیده بانک اقتصاد نوین در دهمین ماه از سال جاری نسبت به تسهیلات وصولی بیشتر بود.

بورس نیوز: بانک اقتصاد نوین ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به دی‌ماه سال جاری مجموع درآمد‌های به‌دست‌آمده از بخش تسهیلات اعطایی را در این دوره برابر با یک هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تاکنون نیز به درآمد تجمیعی ۱۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومانی از تسهیلات اعطایی رسید. میزان سرمایه‌ای که "ونوین" تا پایان دی‌ماه از خود بر جای گذاشت برابر با ۳ هزار و ۴۳ میلیارد تومان بود، این بانک توانست میزان پرداختی خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان برساند. درآمد‌های "ونوین" از تسهیلات اعطایی میزان درآمدی که بانک اقتصاد نوین ایران در دی‌ماه از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی کرد مانند ماه گذشته بوده است، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی این بانک در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند. بانک اقتصاد نوین تا پایان دی‌ماه سال جاری بیشترین درآمدزایی که از خود بر جای گذاشت در آبان ماه ۱۴۰۱ با درآمد یک هزار و ۹۴۵ میلیارد تومانی بود. عمده‌ترین درآمد "ونوین" در دی‌ماه متعلق به «مرابحه» و «خرید دین» بود، مبلغ به ثبت رسیده در بخش‌های نام‌برده برابر با یک هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان و ۱۱۴ میلیارد تومان بود. درآمدی که بانک اقتصاد نوین از بخش «مرابحه» به همراه داشته ۸۷ درصد از کل درآمد‌های شناسایی‌شده در دی‌ماه را به خود اختصاص داد، «خرید دین» نیز ۶ درصد از کل درآمد ماهانه را در اختیار داشت. تسهیلات اعطایی به ثبت رسیده "ونوین" در دهمین ماه از سال جاری ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که نسبت به تسهیلات وصولی در این دوره ۹ درصد بیشتر بود. بانک اقتصاد نوین ایران، خالص سپرده‌گذاری‌های ماهانه خود در دی‌ماه را ۱۳۹ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته که با سود ۹۵ میلیارد تومانی همراه بود در این ماه توانست افزایش داشته باشد. پایان مطلب

منبع : بورس نیوز
تاریخ دریافت خبر : دو شنبه, 10 بهمن 1401