نمایش خبر

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق آخرین مذاکرات با مسئولان صندوق توسعه ملی قرار است شنبه آینده، هزار میلیارد تومان به حساب صندوق واریز شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی صبایی با اشاره به افزایش تعاملات برای واریز منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه بعد از امضای آخرین قرارداد و رفع معضلات موجود به ایرنا گفت: طبق توافقات تا پایان سال ۷ هزار میلیارد تومان به‌حساب صندوق واریز خواهد شد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توان برای کمک به بازار سرمایه و کاهش نوسانات ایجاد شده باشد. وی افزود: طبق آخرین مذاکرات با مسئولان صندوق توسعه ملی ، مقرر شد تا روز شنبه هفته آینده هزار میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. در وضعیت فعلی صندوق تثبیت بازار سرمایه تمرکز را برای انجام ماموریت‌ها بکار گرفته و در صورت لزوم نقدینگی مکفی را به‌منظور کاهش نوسانات ایجاد شده وارد بازار می‌کند. بر اساس این گزارش، هیات امنای صندوق توسعه ملی ۲۶ دی‌ سال ۱۴۰۰ مصوب کردند ماهانه ۶۵۰ میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌ گذاری کنند. مرحله نخست واریزی ۳۰ دی‌ ماه انجام شد اما ادامه واریزی‌ها مستلزم امضای قرارداد فی‌مابین بود که پیش‌نویس قرارداد تهیه شد اما تصویب آن تحت تاثیر وجود برخی موانع با تاخیر همراه شد که در نهایت قرارداد پس از چند ماه تعلل ۶ اردیبهشت به امضا رسید. آخرین واریزی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۸ تیرماه انجام شد. تلگرام اصلی بورس پرس :http://

منبع : بورس پرس
تاریخ دریافت خبر : پنج شنبه, 13 مرداد 1401

دیدگاهی جهت نمایش ثبت نشده است.

آیا می خواهید دیدگاه خود را ارسال کنید؟ ورود به وب سایت