کارشناسان ما

محمد اسفندیاری بیات

کارشناس ارشد نرم افزار

تخصص : تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، برنامه نویسی اکسپرت یا ربات

سابقه معاملات : 5 سال
امتیاز ربات تحلیلگر :
مدارک :

گواهینامه دوره آموزش عالی آزاد در زمینه تحلیل تکنیکال، گواهینامه ارز دیجیتال از ام.پی.تی اتریش

فاطمه سلحشور

کارشناس ارشد نرم افزار

تخصص : تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال

سابقه معاملات : 3 سال
امتیاز ربات تحلیلگر :
مدارک :

پایان نامه در زمینه پیش بینی بورس اوراق بهادار، مقام اول کشوری بسکتبال، دوبلوری و مجری گری