کارشناسان ما

محمد اسفندیاری بیات

کارشناس ارشد نرم افزار

تخصص : تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، برنامه نویسی اکسپرت یا ربات

سابقه معاملات : 5 سال
امتیاز ربات تحلیلگر :
مدارک :

گواهینامه دوره آموزش عالی آزاد در زمینه تحلیل تکنیکال، گواهینامه ارز دیجیتال از ام.پی.تی اتریش